To konto zostało zablokowane

Jeśli to Twoje konto skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji

Jest praca w Straży Miejskiej. Aplikacje można składać do 16 września

2013-09-03 21:07:37

Jest praca w Straży Miejskiej. Urząd Miejski ogłosił, że szuka osoby, która zasiliłaby szeregi gminnych mundurowych.Praca w Straży Miejskiej jest dla osoby, która spełni szereg wymagań.

To obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie co najmniej średnie, co najmniej 2-letni staż pracy i uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Dodatkowe wymagania to ukończone szkolenie podstawowe strażników miejskich, znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania straży miejskiej (ustawy o strażach gminnych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy Prawo o ruchu drogowym), posiadanie prawa jady kat. B, umiejętność obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność i obowiązkowość.

Szczegóły, w tym wykaz potrzebnych dokumentów, na stronie internetowej UG – www.miastko.pl oraz w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 59 857 20 81.

Zainteresowani mogą składać dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Strażnika w Straży Miejskiej”, do 16 września 2013 r., do godz. 16.00.

Ile Straż Miejska zarobiła dotychczas na fotoradarze? A także dokładna ilość mandatów w odniesieniu do poszczególnych miejsc kontroli w czwartek 5.09 w Dzienniku Bałtyckim.

Jesteś na profilu Mateusz Węsierski - stronie mieszkańca miasta Miastko. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj